Proizvodnja peleta

1. Skidanje kore bukovog peleta

Pelet bukov Miran San prva faza u proizvodnji bukovog peleta podrazumeva proces skidanja kore. Kora u sebi sadrži veliki procenat jedinjanja koji ne sagorevaju, te se u procesu sagorevanja javljaju nus proizvodi, odnosno pepeo. Odstranjivanjem kore trupci drveta se usitnjavaju u čips

2. Prerada bukovog peleta

Nakon uklanjanja kore, sledi proces usitnjavanja drvenih trupaca najpre na nivo sečke, potom se nastavlja proces usitnjavanja u vlažnom mlinu. Odnos materijala koji se koriste u procesu prerade je 70% tvrdo drvo i 30% meko drvo, sve u cilju postizanja optimalnog nivoa kvaliteta bukovog peleta kao krajnjeg produkta.

3. Sušenje bukovog peleta

Za dobijanje kvalitetnog peleta najvažniji je process sušenja materijala. Procenat vlage mora biti do 12% nakon izlaska iz rotacionog bubnja, sve u cilju postizanja cca 6% vlage peleta.

4. Separacija bukovog peleta

U procesu razdvajanja krupne i sitne piljevine koristi se separator. Tada se krupna piljevina stavlja u suvi mlin za usitnjavanje, a sitna tj. drvno brašno se direktno ubacuje u veliki silos. Uz pomoć miksera za razbijanje grudvi, iz silosa se piljevinom napajaju prese.

5. Presovanje bukovog peleta

Uz pomoć specijalizovanih presa koje rade po principu kompresovanja prethodno prerađenog materijala, lagerovanog u silosu i uz pomoć dva rolera i matrice, kao krajnji produkt dobija se pelet. Nakon peletiranja, pored peleta kao nus-proizvod dobija se i prašina, koja se pre pakovanja odstranjuje u kese ili džakove uz pomoć aspiracije i otprašivača.

6. Pakovanje bukovog peleta

Pakovanje peleta, na liniji za automatsko pakovanje, u kese od 15 kg ili džambo vreće od 1000 kg predstavlja završnu fazu. Odatle se pelet doprema u skladište i priprema za plasman na tržište

100% PRIRODAN 

SNAGA PELETA

100% prirodna sirovina

UKRATKO .....

Drveni pelet je visokokalorično prirodno gorivo iz biomase (drveta), oblika cilindra dimenzija ø6mm (za domaćinstva) do ø12mm (za industriju, energane i ostale velike sisteme), dužine 10 – 40mm.

Pri sagorevanju daje ostatak do 1% pepela, a dva kilograma peleta mogu zameniti jedan litar mazuta.

U odnosu na najkvalitetniju vrstu uglja, drveni pelet je jednak sa cenom ali uz daleko veći komfor. Isporučuje se u vrećama od 15 kg i u velikim jumbo vrećama od 1000 kg.

Za stan od 80kvm dovoljne su dve tone za grejnu sezonu.

PELET / 100% BUKVA

Miran San DOO

Adresa

Proizvodnja Peleta Miran san DOO
Oraše bb, Ribariće 36309, Srbija


Kontakt

Email: pp.miransan@gmail.com
T: +381 (0) 64 553 00 01 
T: +381 (0) 62 823 97 98